Promotion ตรวจประเมินรับรองระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

  หลายคนคิดว่าการจะขอรับรอง ISO ได้นั้น เป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งสำหรับการรับรอง ISO NEW VERSION ด้วยแล้วนั้นยิ่งเป็นไปได้ยากและจะต้องมีราคาที่สูงมากแน่ๆ  แต่...สิ่งที่ท่านกังวลจะไม่เกิดขึ้นหากท่านใช้บริการ กับ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพราะเราคือ CB ที่ทำธุรกิจในการเป็นผู้รับรองระบบ ISO มายาวนานกว่า 20 ปี

    และมีลูกค้ากว่า 4,000 ราย ทำไมเราถึงมีลูกค้ามากขนาดนี้คำตอบก็คือ การที่เราใส่ใจในทุกๆโรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากการทำ ISO อย่างสูงสุดและมีราคาการตรวจที่ย่อมเยาเพื่อตอบสนองกับทุกธุรกิจให้สามารถดำเนินการ รับรองISO ได้อย่างไม่รู้สึกว่ามีปัญหากับธุรกิจของท่าน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลุกค้าอย่างไม่ขาดสาย

Contact Us

บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

6 ซอย รัตนาธิเบศร์ 30 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel: +66 2 969 7722-5 Fax: +66 2 969 7726-9 
Email : sale@isocertify.com , training@isocertify.com , info@isocertify.com

Sales Contact : 063-1917432

Training Service : 062-6037177

Other Services : 02-969-7722-5 ต่อ 0

URS Society